לייעוץ צרו קשר
Polygraph

עורך דין יפוי כח מתמשך

עורך דין יפוי כח מתמשך

זכותו של אדם לקבל החלטות הנוגעות לבריאותו, הטיפול הרפואי שברצונו לקבל, מקום מגוריו, התנהלותו הפיננסית וניהול ההון והרכוש שלו על פי שיקול דעתו- היא זכות מוחלטת שאינה ניתנת לערעור. אלא שבמקרה ששיקול הדעת האמור נפגע בצורה מהותית, בשל מחלה, תאונה ופגיעה קוגניטיבית מוכחת, נדרשת הגנה על הזכויות הללו, באמצעות כלים משפטיים, ובסיוע עורך דין יפוי כח מתמשך.

מאחר ואירועים מסוג זה לרוב מגיעים בהפתעה וללא הכנה מוקדמת, קיים צורך מהותי בשירותי עורך דין לחתימה על מסמך אשר יאפשר לכל אדם לקבוע מראש מי יטפל בענייניו במידה ולא יהיה כשיר לעשות זאת בעצמו.

עורכת הדין אולגה קוטלינקוב היא עורכת דין מוסמכת בעלת ניסיון רב שנים ויכולת להרחיב ולדייק את אופי הסמכויות והנסיבות בהן יופעלו, תוך יצירת מעטפת הגנה אישית סביב הלקוח המיוצג.

מה תפקידו של עורך דין יפוי כח מתמשך

חוק הכשירות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי עורך דין  אשר מתמקצע בייפוי כח מתמשך הוא עורך דין בעל הסמכה ייחודית של משרד המשפטים, וזאת בשל מורכבות הנושא ומגוון הדקויות והמשמעויות הנדרשות להבנה מעמיקה של הלקוח המעוניין בחתימה על מסמך כזה. חובתו של עורך הדין אינה רק בהסדרת הבירוקרטיה, אלא בעיקר בהצגת המשמעויות והאפשרויות ללקוחותיו.

איך מתבצע תהליך עריכת ההסכם על ידי העורך דין:

 • יערוך מפגש היכרות עם הלקוח המעוניין בעריכת יפוי כח, בירור סיבת הפניה, מצבו האישי והקוגניטיבי של הלקוח.
 • יחתים את הלקוח על מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון
 • יבצע מיפוי של צרכי ורצון הלקוח: זהות מיופה הכח המיועד, הקשר בניהם, גילוי רגישות וערנות לאפשרות של השפעה ו/או לחץ מגורם כלשהו לחתימה על המינוי.
 • יספק ללקוחותיו הסבר מקיף בשקיפות מלאה בנוגע לאפשרויות המינוי ולסמכויות שיעמדו לרשות מיופה הכח בנסיבות שונות, לסיכונים ולמידע רלוונטי נוסף.
 • יזמן את מיופה הכח המיועד ויספר לו הסבר מקיף על תפקידו, מחויבויותיו, חובת הדיווח אשר חלה עליו לקבלת הסכמתו הברורה לקבלת המינוי.
 • יכתוב ויערוך ייפוי כח מתמשך המשקף ומביא את רצון הלקוח בצורה מלאה, קובע ומגביל את היקף הסמכויות ותחומי האחריות שיינתנו למיופה הכח, הגדרת גורם לדיווח ואת היקף ותדירות הדיווח שיחייבו את מיופה הכח, החתמת הלקוח- המייפה על המסמך, וכן החתמת מיופה הכח המיועד להסכמתו.
 • יהיה אחראי על הפקדת המסמך במשרדי האפוטרופוס הכללי, הטבעת חותמת ההפקדה על גבי המסמך על ידי האפוטרופוס הכללי ומסירת אישור הפקדה ללקוח.

משמעות של יפוי כח מתמשך

איש אינו יודע מה יוליד יום, וגם צעירים ובריאים בנפשם וברוחם עשויים להגיע לכדי מצב רפואי שאינו מאפשר קבלת החלטות מושכלת, בין אם בשל תאונה או אירוע טראומה אחר, התפרצות של מחלה גופנית או נפשית ופגיעה ביכולות הקוגניטיביות הבסיסיות.

במקרה של אובדן המסוגלות האישית לקבלה וליישום החלטות אישיות ללא חתימה על ייפוי כח מתמשך, ניהול ענייניו וקבלת ההחלטות עבור האדם שיכולותיו נפגעו, יועבר לידי אפוטרופוס אשר ימונה על ידי האפוטרופוס הכללי.

האפוטרופוס שימונה לתפקיד זה עשוי להיות אחד מבני המשפחה אשר יגלה רצון להתמנות, לטפל ולקבל החלטות תוך ראיית טובתו של האדם הזקוק לסיוע, ובהיעדר כזה ייתכן מינוי חיצוני של איש מקצוע מתחומי העבודה הסוציאלית, הבריאות והטיפול.

מינוי שיבוצע על ידי האפוטרופוס הכללי יחייב רמת פיקוח גבוהה, כפיפות להליכים בירוקרטיים וחובת דיווח לאפוטרופוס הכללי, ריבוי הליכים בירוקרטיים בכדי לבצע ולקדם הליכים פשוטים ליישום, ובסופו של דבר ניהול וקבלת החלטות המתבססים על דעתו ושיקול דעתו של האפוטרופוס, ולא על רצונו הידוע של האדם הזקוק לסיוע האמור.

הסדרת נושא זה באמצעות עורך דין יפוי כח מתמשך תמנע את ההתנהלות הבירוקרטית והמעורבות החיצונית, במקרים בהם הממנה יעדיף לתת אמון בכל אדם מטעמו, שיטפל בענייניו תוך ראיית טובתו.

עריכת ייפוי כח מתמשך- יתרונות:

 • קבלת החלטה מודעת, במצב צלול, בנוגע לאופן הניהול וקבלת ההחלטות ולמי שיהיה מוסמך לכך, במקרה של אובדן היכולת האישית.
 • עריכת יפוי כח יביא את הממנה להיכרות עם סוגיות אפשריות, דילמות רפואיות, אישיות ופיננסיות, וקבלת החלטות לגבי האופן בו ירצה שאלה יתנהלו.
 • הבטחת טיפול רפואי מיטבי התואם את רצונו, לרבות אי טיפול במקרים מסוימים, אשר ימנעו הארכת חיים במקרים מסוימים, בהתאם לאמונתו ותפיסת עולמו של הממנה.
 • קביעת מקום המגורים ומוסדות הטיפול בהם יטופל הממונה, שלילת אפשרויות ותיעדוף, אשר יחייבו את הממונה ככל שהדבר ניתן ובהתאם לנסיבות.
 • הימנעות מסכסוכים משפחתיים ומטענים רגשיים אשר עשויים להיווצר במקרה של חילוקי דעות וניגוד אינטרסים בין בני המשפחה.
 • אפשרות לפיצול הסמכויות בין מספר מיופי כח, קביעת סמכויות חלקיות או מורחבות, מינוי מיופה כח נפרד לתחומים שונים: אישי, רפואי, פיננסי.
 • אפשרות לשינויים, ביטול מינוי, הרחבת סמכויות מיופה הכח, צמצום סמכויות, קביעת מגבלות והנחיות בהתאם לנסיבות משתנות- ככל שהממנה מצוי במצב צלול ובעל מסוגלות.
 • המינוי של מיופה הכח במתן יפוי כח מתמשך יכנס לתוקף רק במקרה של אובדן המסוגלות האישית לשליטה ולקבלת החלטות, באופן מוחלט ומוכח ובהתאם לקביעת גורם רפואי מוסמך.
 • מיופה הכל מחויב בדיווח לאדם אחד או יותר, בהתאם להחלטת הממנה בתהליך עריכת ייפוי כח מתמשך, במטרה לוודא פיקוח ושקיפות כנגד מתן האמון.

האם ייפוי כח מתמשך גובר על צוואה

ייפוי כח מתמשך הנערך על ידי עורך דין מוסמך ומופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי מאפשר לאדם לשלוט בניהול ענייניו במידה ולא יהיה כשיר לעשות זאת- בעודו בחיים. ייפוי הכח אינו מתייחס לחלוקת עזבונו של הממנה לאחר מותו, מיופה הכח אינו מוסמך לערוך צוואה בשמו או לשנות צוואה קיימת, ובמקרה של פטירת הממנה עזבונו יחולק על פי צוואתו במידה והותיר כזאת, או על פי חוק הירושה.

פורמט ייפוי כח מתמשך אינו אחיד, ולא ניתן להסתמך על ייפוי כח מתמשך אונליין כזה או אחר מן הרשת, וחשוב לבצע את ההליך והחתימה בליווי, הדרכה ויישום של גורם משפטי מנוסה ומוביל בתחום.

עורכת הדין אולגה קוטלינקוב מביאה ידע נרחב, היכרות עם מורכבויות משפטיות וסוגיות שעשויות להתעורר לאורך השנים, לרבות שינויים במצב המשפחתי, האישי והפיננסי, ומביאה את היכולת לתת את הדעת על כל אלה ולהגן על לקוחותיה באמצעות עריכת יפוי כח מגן עליהם בכל שלב ובכל סיטואציה.

צור קשר

כתובתנו

רחוב שנקר 35, חולון

טלפון

052-5654982

טופס יצירת קשר

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
Open chat
הי. הגעתם למשרד עורכי דין ונוטריון אולגה קוטלניקוב