לייעוץ צרו קשר
Polygraph

עורך דין הסכם ממון

עורך דין הסכם ממון

עורכת הדין אולגה קוטלינקוב מלווה זוגות לפני נישואין, זוגות המעוניינים בברית אזרחית, זוגות ידועים בציבור ואחרים, ומסייעת ללקוחות המחפשים אחר עורך דין הסכם ממון בהסדרת יחסי הממון, הזכויות הרכושיות וההתנהלות במקרה של פקיעת הזוגיות מכל סיבה שהיא- באמצעות הליך היכרות, מיפוי של מטרות, חששות וצרכי בני הזוג, ועריכת הסכם ממון הוגן, מותאם ומכסה כל תרחיש על הצד הטוב ביותר

מהו הסכם ממון ומדוע חשוב לערוך הסכם ממון לפני החתונה באמצעות עורך דין הסכם ממון

הסכם ממון הוא הסכם מחייב, אשר בא להסדיר את יחסי הממון בין בני הזוג למקרה של פרידה וגירושין. נהוג לערוך הסכם זה על ידי עורך דין בטרם החתונה, וזאת מאחר ולאחר החתונה במקרה של פרידה, חלוקת הממון והרכוש תתבצע על פי לשון החוק ככל ואין הסכמה בין בני הזוג וללא הסכם ממון חתום ותקף.

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג- 1973

קובע חלוקה שוויונית בין בני הזוג של הרכוש וההון אשר נצבר במהלך הנישואין, ומחריג הון ורכוש אשר הביא עמו מי מבני הזוג בטרם הנישואין, וכן ירושות ומתנות אישיות שהתקבלו עבור אחד מבני הזוג לאורך שנות הנישואין.

יחד עם זאת, הפסיקה מלמדת על מקרים רבים בהם החוק היבש לא סיפק מענה, והסכסוך עבר להכרעת בית המשפט אשר בחר להתייחס לשנות הנישואין, כוונת שיתוף אפשרית, או לחילופין התייחסות לנסיבות הפרידה וקביעת שיתופיות מוחלשת המערערת על הזכות הבסיסית לחלוקה שווה.

על מנת להבטיח חלוקה שוויונית והוגנת המביאה בחשבון את כלל הנסיבות והתרחישים שעשויים להיווצר לאורך השנים, טרם נישואין יש לפנות לשירותי עורך דין הסכם ממון מנוסה ומיומן, לערוך הסכם ממון, לחתום ולאמת אצל נוטריון.

האם ניתן לערוך הסכם ממון אחרי החתונה

הסכם ממון הוא חוזה הנערך על ידי עורך דין –  ועם אישורו בבית המשפט לענייני משפחה הוא מהווה חוזה מחייב לכל דבר ועניין, ללא תלות במועד בו נחתם. אין כל מניעה לערוך הסכם ממון אחרי החתונה, אולם רבים מגלים בשלב זה כי לאחד הצדדים יותר מלאחר- קיים אינטרס לעריכת ההסכם, מה שעשוי להקשות על הגעה להסכמות.

במקרים מסוימים היוזמה להסדרה החוזית וההפניה לשירותי העורך דין לא תגיע מבני הזוג עצמם, כי אם כהתניה מצד גורם שלישי, לקבלת נכס נדל"ן, שיתוף בחברה/עסק, או כספי ירושה/מתנה על ידי משפחת אחד מבני הזוג.

חשוב לציין כי ההחלטה על עריכת הסכם ממון לבני זוג נשואים היא של בני הזוג בלבד, ולכל גורם אחר אין כל סמכות או מעמד לעניין זה, אולם הרצון להעניק נכס/הון משפחתי בעל ערך רב לבן משפחה, ללא החשש מאובדנו במקרה של גירושין הוא לגיטימי, למרות הגנת החוק אשר כפי שלמדנו- אינה מוחלטת. עורך דין אשר יערוך הסכם זה יוודא את רצונם החופשי והסכמתם של בני הזוג לסעיפי ההסכם ולחתימה עליו.

ניתן בהחלט במקרה כזה לפנות אל עורך דין הסכם ממון לעריכת הסכם לבני זוג נשואים אשר מחריג את אותה מתנה, ומתייחס אל כוונת השיתוף או היעדרה בכל הנוגע להון ולנכסים אחרים.

עריכת הסכם ממון לאחר הנישואים ובמהלכם מחייבת ייעוץ מקצועי ומפורט של עורך דין , אשר מביא בחשבון את המצב הנוכחי והזכויות של בני הזוג מכורח הנישואין, וכן את רצון הצדדים בהגנה ובביטחון כלכלי.

עורך דין הסכם ממון להסדרת מעמד וזכויות של ידועים בציבור

המחוקק מכיר בזכויות הרכושיות של בני זוג המצויים בזוגיות ממושכת, ואינו תולה אותה במסגרת נישואים מסורתיים או אזרחיים. עורך דין הסכם ממון לזוגות שאינם נשואים יסייע בהסדרת המעמד אשר ניתן להם מכורח הזוגיות וימנע את חובת ההוכחה בהמשך.

ידועים בציבור עשויים לבחור במעמד זה ממגוון סיבות:

  • זוגות חד מיניים
  • זוגות בפרק ב' שאינם יכולים/מעוניינים להינשא שנית
  • זוגות בני דתות שונות
  • זוגות אשר הקשר בניהם נמשך ומוסד מכורח התנהגות ללא כוונת נישואין

זוגות נשואים אשר לא ערכו הסכם בליווי עורך דין, במקרה של פרידה או מוות של אחד מבני הזוג חלקת הרכוש והזכויות ייקבעו על פי חוקי יחסי ממון וחלוקת רכוש/חוק צוואות וירושות. בשונה מכך, ידועים בציבור יידרשו להוכיח לפני הכל את מעמדם, ורק בכפוף להכרה במעמד של ידוע/ה ידועה בציבור יוכלו לשאוב את זכויותיהם ברכוש מכורח החוק.

עריכת הסכם ממון ידועים בציבור באמצעות עו"ד הסכם ממון הוא כלי המיועד לעגן את מעמד בני הזוג שאינם נשואים ומחויבותם זה לזה- ולהבטיח את זכויותיהם הרכושיות.

תוקף הסכם ממון במקרה של פטירת אחד מבני הזוג

ככלל, הסכם הנחתם בליווי ובייעוץ של עורך דין להסכמי ממון בא להסדיר את רצון וכוונת בני הזוג והסכמתם להתנהלות במקרה של פקיעת הקשר בשל פרידה או גירושין. רבים מבקשים לכלול בהסכם הממון כוונות והנחיות המתייחסות לזכויות בן/בת הזוג ברכוש במקרה של פטירת האחר. חשוב לדעת כי אלה יקבלו תוקף מוגבל בלבד, בכפוף להסכמה ואין עוררין מטעם יורשים אחרים, אולם עמידותם במבחן החוק והפסיקה נחשב חלש.

סעיפים אלה לא יהיו ברי תוקף במקרה בו בן הזוג שהלך לעולמו הותיר אחריו צוואה אשר נכתבה ונחתמה לאחר הסכם הממון וסותרת את המוסכם בו.

על מנת להבטיח את הזכויות הרכושיות והממוניות של בני הזוג גם במקרה של מוות, מומלץ לערוך הסכם ממון וצוואה בנפרד זה מזה, על ידי עורך דין, המיומן גם בטיפול בצוואות וירושות.

עורכת הדין אולגה קוטלינקוב מביאה ניסיון והיכרות עם נבכי החוק והפסיקה, ומספקת למיוצגיה ניסוח הסכמי ממון נקיים מפרצות, המבטיחים את קיום רצונם בכל תרחיש אפשרי

האם הסכם ממון יוכל להסדיר את יחסי הממון בין בני הזוג במערכת הזוגית

הסכם ממון אשר נערך על ידי עורך דין מקצועי נועד להבטיח את זכויות בני הזוג במקרה של פרידה.

במקרים רבים יבקשו בני זוג בעלי פערים כלכליים לעגן סעיפים הקובעים חבויות והתנהלות פיננסית במעמד הקשר עצמו, הן במטרה להגן על הצד המחזיק בעיקר ההון והמשאבים מפני ניצול, והן במטרה להנחיל התנהלות שתחזק את כוונת השיתוף או היעדרה.

סעיפים הנוגעים להתנהלות השוטפת עשויים להתייחס למגוון נושאים:

  • מגורים משותפים בדירת המצויה בבעלות אחד מבני הזוג- חלוקה בהוצאות תחזוקת הבית השוטפות.
  • דמי שכירות המתקבלים בגין דירה המצויה בבעלות אחד מבני הזוג המתגורר אצל האחר/ת.
  • תמיכה כלכלית שמקבל האחד מבני הזוג מבני משפחתו ומעמדה.
  • תמיכה כלכלית הניתנת על ידי אחד מבני הזוג לבני משפחתו בידיעת האחר, והסכמה על מקורה (חשבון פרטי או משותף).

מקרים אלה ואחרים המעוגנים בהסכם הממון יוכלו לסייע לבני הזוג בהצבת תפיסת עולמם וציפיותיהם מן הקשר ואף להעיד על כוונותיהם ביום שלאחריו. יחד עם זאת, קשר זוגי הוא קשר מורכב הנשען על רצון להיות יחד, אמון שעשוי להיבנות או להישחק לאורך הזמן, והסכמות מסוג זה אינן מיועדות לאכיפה כי אם להצהרה. שהרי ככל והקשר נמשך ובני הזוג מתנהלים בהסכמה בין אם בהתאם ובין אם בניגוד להסכם- יהה זה עניינם שלהם ולא עניינו של בית המשפט, וככל שתוקפן של הסכמות אלה פג ודרכם לפרידה- הסעיפים הנוגעים לחלוקה ולזכויות בעת פרידה הם אלה שיתפסו את הבמה.

עורכת הדין אולגה קוטלינקוב, עורכת דין מומחית בדיני משפחה, מלווה זוגות רבים מכלל המגזרים בהסדרת הסכמי חיים, הסכמי ממון וצוואות, תוך ראייה לטווח הרחוק, עיגון וכיסוי למגוון תרחישים נוכחיים ועתידיים, והסדרת יחסי רכוש והסכמים ברגישות, אחריות ותוך מתן תוקף וחוזקה משפטית כנדרש.

צור קשר

כתובתנו

רחוב שנקר 35, חולון

טלפון

052-5654982

טופס יצירת קשר

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
Open chat
הי. הגעתם למשרד עורכי דין ונוטריון אולגה קוטלניקוב